Tempus

Vi och resten av kommunen använder oss av Tempus och nuddis för att registrera närvaro och frånvaro på fritidshemmet.

Inför lov kommer scheman att låsas ett visst antal veckor i förväg. Detta för att vi ska kunna meddela matenheten rätt antal portioner, bevilja ev. semestrar och planera för aktiviteter.

Viktigt att du som vårdnadshavare ansöker om ett konto. Där du lägger in ditt barns tider på fritids. Gärna för flera veckor i förväg.

Skapa konto i Tempus

Gå in på adressen tempushemma.se
Klicka på “Ansök om konto”
Välj kommun och verksamhet
Fyll i dina uppgifter
Klicka på “Skicka in ansökan”
Direkt får du ett mail tillbaka. Klicka på ”verifiera E-postadress”
Efter några dagar får du ett nytt mail. Klicka på ”välj lösenord”
Skapa ditt lösenord
Logga in på www.tempushemma.se, eller på våra appar för Android och iOS, och lägg schema.
Schemalägg/anmäl ledighet

Logga in på tempushemma.se
Klicka på fliken Lägg schema/ledighet
Fyll i barnets schematider i rutorna, t.ex. “6.35 – 16:45”.
Tryck på Ledig om barnet ska vara ledigt.

Tryck på + om du behöver lägga flera tider samma dag.
Om barnet kommer själv till avdelningen kryssar du i Kommer själv.
Om barnet skall gå hem själv kryssar du i Hem själv.
Välj i Hem med om någon annan skall hämta barnet.
Fyll i Mer info om du vill meddela avdelningen något.
(det kommer synas på avdelningens pekskärm).
För att kopiera scheman från en vecka tryck på Kopiera… och ange för vilka barn och veckor det gäller.
Mer information om schemaläggning finns bakom det blå frågetecknet på schemaläggningsfliken.
Anmäl frånvaro

Om ditt barn behöver stanna hemma för vård, klicka på fliken Frånvaroanmälan.
Välj vilket barn det gäller.
Välj vilket datum det gäller i kalendern.
Du kan frivilligt lägga till en Frånvaroanledning och/eller ett eget Meddelande. (det kommer endast synas för personalen)
Tryck på knappen Frånvaroanmäl.
Mer information går att läsa på följande länk tiny.cc/tempus-nya-vh-info