Egna saker

Hej!

Många elever har med sig egna pennor och block. Detta har eskalerat lite då det blir många diskussioner och konflikter om sakerna. Vi ber er att inte ta med egna saker till skolan eller fritids. Vi har allt vi behöver här. Vi kommer att ta upp detta med eleverna i eftermiddag men det är också bra om ni kan prata om det hemma och se till så det inte slinker ner något i ryggsäcken.  Detta gäller alla på skolan inte bara förskoleklass.

Hälsningar Ia, Lotta och Jonna. 🍀

Värdegrundsmåndag 28/1

Idag har grupp 2 haft värdegrund. Vi fortsätter att prata om vad som är privata delar på en kropp och vad som är ok och inte ok. Nästa vecka är det grupp 3 som har värdegrund. Det är den sista gruppen.

Fritids läroplan

Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

Undervisningen i förskoleklassen ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i förskoleklassen samt hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

Språk och kommunikation

  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur och samhälle

 

  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Fredag=Mys i pyjamas😉

Hej!

Vill bara påminna om att ta med pyjamas/nattlinne/myskläder (frivilligt) till imorgon eftermiddag. Vi kommer att mysa mellan 14:30-15:15. Mellanmål äts som vanligt i matsalen. Sedan byter vi om och har lite olika aktiviteter i olika rum. Just dance, film och pyssel kommer vi att ha. Detta är en aktivitet som eleverna själva har önskat.

Hälsningar Mikaela, Lotta och Ia. 🍀

Måndag=värdegrundsdag

Idag har vi haft värdegrund med grupp 1. Vi har pratat om rätten till sin egen kropp. Nästa vecka är det grupp 2 och veckan efter det är det grupp 3. Vi har delat in fritidsgruppen i tre grupper för att det ska bli litet lugnare och att alla ska ha en chans att komma till tals.

STOPP MIN KROPP-SÅNGEN!

Magnus Jonsson skapade “Stopp min kropp-sången” och frågade om Superhjälparna ville vara med på ett hörn. Självklart ville vi det och nu ligger låten uppe på Youtube. En låt som sprider budskapet om integritet, -våga säga “stopp min kropp”

Ny personal på lillfritids

Förutom Ia kommer nu också Mikaela och Sonja att vara på lillfritids under december månad.

Mikaela har tidigare jobbat på Höjden i klass 2 och på storfritids men kommer nu att vara med 1A och på lillfritids fram till jullovet. Mikaelas största fritidsintresse är gymnastik. Hon har tränat och tävlat på hög nivå och är numera tränare. Utöver det gillar hon att laga mat och att umgås med sin familj.

Sonja är ny på Höjden och kommer att vikariera i förskoleklass och på lillfritids fram till jullovet. Sonja är utbildad lärare för de lägre åldrarna. På fritiden gillar Sonja att läsa och just nu pluggar hon kreativt skrivande på distans. Hon har även ett barn.