Blåsa ut målarfärg 🎨🥳

Hej allihopa!
idag har vi målat med målarfärg och sedan använt sugrör som vi blåst ut färgen med. Teckningarna blev verkligen jätte fina!
Barnen har önskat att få måla mer med målarfärg så dom blev jätte nöjda.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *