Värdegrundsdag 3/6

Vi har börjat att läsa en kompisbok som är baserad på barnkonventionen. Det finns fem olika böcker att gå igenom men vi kommer bara att hinna med två innan terminen är slut. Vi kommer att fortsätta arbetet nästa termin. Säga sitt handlar om Att barn har rätt att säga hur dem vill ha det och att vuxna ska lyssna på barn. Vi diskuterade hur barnen får vara med och bestämma på fritids ibland. Det är ju genom fritidsrådet som vi har en gång i månaden som dem kan vara med och påverka olika aktiviteter och inköp av material. Sedan tog vi också upp hur man gör när alla ska bestämma men man tycker inte lika. Vi pratade om demokrati. Att man kan rösta och då blir det som de flesta vill. Vi gjorde också ett rollspel om att inte avbryta när någon pratar utan att vänta på att vederbörande blir klar först.

  • Läroplan för fritidshemmet🍀
  • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hälsningar Ia, Lotta och Jonna. 🍀

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *