Värdegrundsmåndag 28/1

Idag har grupp 2 haft värdegrund. Vi fortsätter att prata om vad som är privata delar på en kropp och vad som är ok och inte ok. Nästa vecka är det grupp 3 som har värdegrund. Det är den sista gruppen.

Fritids läroplan

Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

Undervisningen i förskoleklassen ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i förskoleklassen samt hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

Språk och kommunikation

  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur och samhälle

 

  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *